Alle prijzen zijn inclusief BTW


Alle genoemde prijzen op onze website zijn inclusief 21% Nederlandse BTW. 

Op het besteloverzicht en in uw orderbevestiging kunt u daarnaast het bedrag exclusief BTW (en het totale BTW-bedrag) terugvinden. 

Deze gegevens zijn vooral handig voor zakelijke klanten.

Zakelijke klanten uit welke een buitenlands BTW nummer hebben kunnen door dit BTW nummer in te vullen tijdens de bestelprocedure zonder BTW
bij ons kopen;  de zogenaamde intracommunitaire transactie. 

Een intracommunautaire levering is een fysieke levering van goederen door een ondernemer aan een andere ondernemer die gevestigd is in een ander EU-land. Van belang is daarbij dat de ondernemer in dat andere land beschikt over een zgn. BTW-identificatienummer. Dit nummer kan bij twijfel gecontroleerd worden bij de belastingdienst. Ook moet er een bewijs van vervoer overlegd kunnen worden. De ondernemer die een dergelijke levering doet en voldoet aan de voorwaarden mag het nultarief toepassen. De ondernemer in het andere EU-land draagt BTW af in dat land. Indien het nultarief ten onrechte wordt toegepast, zal alsnog BTW verschuldigd zijn door de leverende ondernemer en worden door de belastingdienst doorgaans boetes opgelegd.

Indien men de afnemer niet kent of onvoldoende vertrouwd, kan de ondernemer besluiten toch BTW in rekening te brengen. De afnemer van de goederen kan, indien hij aan de voorwaarden voldoet, de in rekening gebrachte BTW vervolgens terugvragen.

Bij uitvoer van goederen naar landen buiten de EU mag het nultarief worden toegepast.