Herroepingsrecht


Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand. Voor alle duidelijkheid zetten we het herroepingsrecht, dat u als consument heeft conform de Algemene Leveringsvoorwaarden van het Webshop Keurmerk, op een rijtje :

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht welk in onze algemene voorwaarden staan vermeld.

Bij levering van producten via deze webshop;
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

In de EU geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van tenminste 14 werkdagen.  Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk [online formulier] kenbaar maken alvorens retour zending (invullen van het herroepingsformulier
(de kosten voor terugzenden zijn voor uw rekening).

Maar wat als u bestelt heeft en er eigenlijk al direct spijt van heeft? U hoeft niet te wachten tot de bestelling is aangekomen om deze dan weer te retourneren stuur dan direct een mail achter uw bestelling aan, of bel met ons op 0316 266 990  
                                             


U kunt het herroepingsformulier invullen wat te vinden is op de klantenservice pagina.      

                                                                         

Na het invullen van het herroepingsformulier kunt u het product in een deugdelijke verpakking gefrankeerd retour sturen naar het volgende adres;

Liso Nederland
t.a.v. Retouren
Binnenweg 2
6821 GZ Duiven.